Partnerrelatiebegeleiding

Ook goeie, liefdevolle koppels kunnen tijdelijk vastlopen op stress, financiële zorgen, verlies (met name van een kind!), ziekte, overwerktheid, een buitenechtelijke zijstap, gewenning, sleet, seksuele problemen, een probleemkind, ongewild kinderloos zijn, alcoholisme, en noem maar op. In zulke situaties wordt er veel geprojecteerd op de dichtstbijzijnde, namelijk de partner. Dan worden er door emoties gekleurde brillen opgezet en komt er ruis in de communicatie. Een meervoudig partijdige of desnoods onpartijdige derde kan dan als ‘vertaler’ van emoties, uitspraken en verwachtingen fungeren en een veilig klimaat scheppen waarbinnen de twee partners elkaar weer helder kunnen zien, horen en aanvoelen. Of hun ruzies productiever leren maken, leren beter met elkaar praten.

Je kunt ook, als een scheiding onvermijdelijk lijkt, (vooral als je samen kinderen hebt en dus vermoedelijk levenslang met elkaar verbonden blijft), kiezen voor begeleid uit elkaar gaan, want die aspecten in de ander waarop je relatie strandde, worden vaak binnen een scheiding nog eens uitvergroot. Als je niet met elkaar overweg kunt en daar geen inzichten in verwerft binnen het huwelijk of de relatie, is de kans dat je het later wél goed met elkaar gaat regelen nihil.

Een sessie duurt anderhalf uur en bedraagt €75