Tarieven, afspraken en geheimhoudingsplicht

Tarieven

Een sessie psychotherapie duurt een uur en bedraagt € 65

Een sessie rouwtherapie duurt een uur en bedraagt € 65

Een sessie relatietherapie duurt anderhalf uur en bedraagt € 80

Een supervisie duurt een uur en bedraagt € 80

  • In sommige situaties werk ik voor verminderde prijzen, om het mogelijk te maken elke week of eens in de twee weken te komen. Loopt een therapie op zijn einde, dan is het vaak zo dat de intervallen groter worden en reken ik de officiële prijs.
  • Het schrijven van brieven (zoals voor arbeidsgeneesheer en dergelijke); het lezen en beantwoorden van mails, tekstberichten etc; telefonisch onderhoud met andere hulpverleners en/of met de andere omkadering van een cliënt wordt in principe vanaf een half uur aangerekend in functie van de te besteden tijd.

Afspraken

Niet of te laat (minder dan 24 uur van tevoren) geannuleerde afspraken breng ik in rekening, behoudens uitzonderingsgevallen.

Het afmelden of verzetten van een afspraak kan enkel  per telefoon: 0499 732638

Er is een intake nodig, maar ook een afrondingsgesprek, oftewel evaluatie, heeft zeker zijn nut.

Geheimhoudingsplicht

Ik hanteer, zoals het ook hoort, een geheimhoudingsplicht: dit houdt in dat aan niemand inlichtingen worden verstrekt en er  geen inzage wordt gegeven in het dossier, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of tenzij ik ervan overtuigd raak dat de cliënt een direct gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving. In dat geval ga ik in samenspraak met deze cliënt over tot een melding bij de aangewezen instantie(s).