Eén groot feest eigenlijk, die eerste tijd

Onderstaande column van mijn hand verscheen in het maartnummer van

Nieuwgezin_logo.png

dat gewijd was aan rouw en rouwverwerking binnen
nieuw samengestelde gezinnen.